Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2017/2018

Školy zaradené do programu JA Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2017/2018

Školy sú zoradené podľa dátumu zaslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy JA Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP=JA Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP=Etika v podnikaní. *AE = JA Aplikovaná ekonómia, *PvCR II = Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma)
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia.

 

Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEP EvP Program
Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76 Ing. Katarína Mikušová   1 x x   AE
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1 x     AE
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing. Zdenka Valová   1 x     AE
Bratislava, Evanjelické gymnázium, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1 x     AE
Bratislava, Galileo School, s.r.o., Hradská 85 PhDr. Ivana Klimová   1       AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x     AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1 x     AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Júlia Fekiačová   1 x     AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1 x x   AE
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   1 x     AE
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová   1 x x x AE
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   1 x x   AE
Bytča, Súkromná stredná odborná škola, Sidónie Sakalovej 182 PhDr. Edita Šamajová   1 x x   AE
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1 x     AE
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Adriana Vančová   1 x x   AE
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Michal Jančo   1 x     AE
Dunajská Streda, Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 Ing. Ágota Lelkes   1 x     AE
Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné námestie 2 Ing. Slávka Kollárová   1 x x   AE
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková   1 x x   AE
Ilava, Obchodná akadémia Považská Bystrica - Elokované pracovisko Ilava, Hviezdoslavova 330/17 Ing. Miriam Vlková   1 x x   AE
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Ing. Ida Kálmánová   1   x   AE
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Ing. Júlia Lukáčová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 Mgr. Marcela Martončíková   2 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3   Kvetoslava Danková   1 x x x AE
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová   1 x x   AE
Košice, SSOŠE Tercium, Palackého 14 Ing. Katarína Šeboková   1 x     AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   1       AE
Košice, Súkromné gymnázium Katkin park 2, Katkin park 2 Mgr. Veronika Kotráňová   1 x     AE
Levice, Katolícka spojená škola, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 Ing. Eva Mizeráková   1 x x   AE
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1 x x   AE
Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 Ing Anna Fraschová   1 x x   AE
Levice, Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36 Ing. Anna Kováčová   1 x x   AE
Levice, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 Ing. Eva Mizeráková   1 x x   AE
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Soňa Šuhajová   1 x     AE
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 Ing. Vlasta Nahálková   1 x     AE
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricová   1 x x   AE
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   1 x x   AE
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1       AE
Michalovce, SOŠ obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1 x x   AE
Michalovce, SOŠ obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Ivana Buršáková   1 x x   AE
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefina Javorská   1 x     AE
Modra, Stredná odborná škola  vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová   1 x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   1 x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   1 x x   AE
Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská   1 x x   AE
Nitra, Súkromná spojená škola Štúrovo EP Nitra, Štúrova 22 Ing. Anna Kúbeková PhD. 1 x x   AE
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Dana Hradileková   1 x x   AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta  61 Ing. Mgr. Gabriela Rogozánová   1 x x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Miroslav Gašparovič   1 x x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová   2 x x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing Zuzana Foltánová   1 x x x AE
Pezinok, Obchodná akadémia Pezinok, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1 x     AE
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anna Drahovská   1 x x   AE
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková   1 x x   AE
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná   1 x x   AE
Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23 Ing. Anna Schaleková   1 x x   AE
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová   1 x x   AE
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská   2 x x   AE
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák   1 x     AE
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková   1 x   x AE
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   2       AE
Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová   1 x x   AE
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová   1 x x   AE
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1 x     AE
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová   1 x x   AE
Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Mgr. Miroslava Medňanská   1 x     AE
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 Mgr. Ľubica Štefáková   1 x x   AE
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová   1 x x   AE
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Anna Buchlaková   2 x x   AE
Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Ing. Alena Brincková   1 x x   AE
Spišská Nová Ves, SOŠ ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1 x x   AE
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215   Vasil Dorovský   1 x     AE
Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová   1 x     AE
Svit, Stredná odborná škola, Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská   1 x x   AE
Tisovec, Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836 Ing. Ladislav Čajko   1 x x   AE
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609,Topoľčany, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1 x     AE
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   2   x   AE
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Ing. Helena Vargová   1 x     AE
Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová   1   x   AE
Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1.mája 2 Ing. Mária Tinková   1 x x   AE
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1 x x   AE
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová   1 x x   AE
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Zuzana Gloneková   1 x x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová   2 x     AE
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová   1 x x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová   1 x x   AE
Tvrdošín, Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková   1 x     AE
Vrbové, Gymnázium J. B. Magina Vrbové, Beňovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková   2 x     AE
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová   1 x x   AE
Zvolen, Technická akadémia, J.Švermu 1 Mgr. Darina Stančeková   1 x x   AE
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Ing. Martina Čelková   1 x x   AE
Žilina, Gymnázium, Varšavská cesta 1 Ing. Magdaléna Hajtmanková   1 x x   AE
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Beáta Latková   1 x x   AE
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11 Ing. Emília Korenčiaková   1 x x   AE
Školy, ktoré majú 2. ročník JA Aplikovanej ekonómie

Školy, ktoré majú 2. ročník, sú zoradené podľa abecedy.

Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEP EvP Program
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1   x   AE
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1   x   AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x   AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1   x   AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1   x   AE
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 RNDr. Miroslav Kohuťár  1 x x   AE
Bratislava, Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6 Mgr. Lukáš Molnár   1 x     AE
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1   x   AE
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x   AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   1   x   AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 Ing. Katarína Šeböková   1   x   AE
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1   x   AE
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   2   x   AE
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   2 x x   AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   1 x x x AE
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x   AE
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Magdaléna Pavlíková   1   x x AE
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1 x x   AE
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 Mgr. Ľubica Štefáková   1    x   AE
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Miriam Hasajová  1   x   AE
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   1   x   AE
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   1   x   AE
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing.  Ľubica Ježovičová   1 x x   AE