Vzdelávanie v šk. roku 2015/2016

Kontinuálne inovačné vzdelávanie programu Aplikovaná ekonómia - JA Podnikateľské vzdelávanie  v školskom roku 2015/2016 je rozpracované na obdobie 12 mesiacov (júl 2015 – jún 2016) s časovou dotáciou 110 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 3. augusta 2015. Za úspešné ukončenie tohto inovačného vzdelávania je možné získať 25 kreditov.

Časový harmonogram - prehľad
 • 3. august – 15. december 2015 - Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie  (dištančné štúdium)
 • 17. august – 21. august 2015 - Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Aplikovaná ekonómia - JA Podnikateľské vzdelávanie (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny) - pozvánka
 • september 2015 - Modul 3: Podnikanie bez hraníc (prezenčné štúdium) - pozvánka
  • Bratislava - 8. 9. 2015
  • Trenčín - 9. 9. 2015
  • Banská Bystrica - 10.9.2015
  • Košice - 17.9.2015
 • 1. február 2016 -  29. február 2016 - Modul 4: Manažérske ekonomické simulačné cvičenia (dištančné štúdium)
 • február 2016  - Modul 5: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia (prezenčné štúdium) 
  • Bratislava - 16. 2. 2016
  • Banská Bystrica - 18. 2. 2016
  • Trenčín - 10. 2. 2016
  • Košice - 11. 2. 2016
 • 15. apríl 2016 - Zverejnené termíny prezentácií jednotlivých frekventantov
 • 22. máj 2016 - Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie
 • 6. - 10. jún 2016 (presný termín bude dodatočne potvrdený pre jednotlivé mestá)  - Záverečné prezentácie a pohovor

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte ma kontaktovať na mobilnom čísle 0948 243 004 alebo na mailovej adrese balatova@jaslovensko.sk .