Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

pre program JA Aplikovaná ekonómia

(Podrobné informácie k všetkým príležitostiam pre študentov programu JA Firma pre školský rok 2016/2017)

Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu aplikovaná ekonómia bol zaevidovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2016-9485/42538:84-10E0 s platnosťou od 14. 10. 2016.

(Týmto dátumom sa ruší platnosť doterajšieho organizačného poriadku súťaží evidovaného pod číslom 2015-6376/35418:49-10E0 s platnosťou od 14. 07. 2015.)

Aj v školskom roku 2016/2017 podporuje MŠVVaŠ SR mimoriadne výsledky žiakov dosiahnutých v súťažiach aplikovanej ekonómie - pozrite si zoznam podporovaných oblastí.

Pripravili sme pre Vás:

Súťaže
Ďalšie príležitosti