Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Aplikovaná ekonómia

JA Firma

Stránka k kompletnými informáciami pre JA Firmy: www.firma.jaslovensko.sk    

JA Firma je jednou z najpopulárnejších súčastí programu JA Aplikovaná ekonómia. V tejto fáze výučby si študenti zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu JA Aplikovaná ekonómia veľmi obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Všetky potrebné informácie o programu JA Firma (vrátane príručky a potrebných formulárov) nájdete priamo na stránke www.firma.jaslovensko.sk v sekcii Firma.

Okrem zvládnutia teórie študenti získajú podnikateľské zručnosti, postoje, správanie, čo zahŕňa aj:
 • kreatívne myslenie a riešenie problémov,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • sebadôveru,
 • tímovú prácu a schopnosť viesť tím,
 • vyjednávanie a rozhodovanie,
 • stanovovanie cieľov a riadenie času (time-management),
 • riadenie rizík.
Študenti sa naučia ako
 • získať finančné prostriedky predajom akcií,otvoriť a používať bankový účet,
 • realizovať prieskum trhu,
 • spolupracovať na vytvorení podnikateľského plánu,
 • vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu,
 • propagovať svoje výrobky a služby,
 • predávať svoje výrobky a služby,
 • spravovať firemné financie,
 • prezentovať na veľtrhu.